Fortsättning följer!   När vättarna vill berätta mer!
Några av illustrationerna finns att köpa i
butiken.